Honda Rebel 300 - 500

Phụ kiện được thiết kế riêng cho dòng cruiser đảm bảo cho chiến mã của Bạn trông Ngầu như trái bầu với khung Chống đổ. Tiện dụng với Baga sau. Thoải mái với Tựa lưng và Mạnh mẽ với cây Pô kiểu dáng "Tuy 2 mà 1 tuy 1 mà 2" trầm ấm, uy lực!
Uniform