CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ 
Thông tin quý khách cung cấp trực tiếp cho chúng tôi
Chúng tôi có thể trực tiếp thu thập thông tin về quý khách nếu quý khách cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chẳng hạn như khi quý khách đăng ký tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng hay các cuộc thi, đăng ký để nhận thông tin, sử dụng đơn xin tham gia, mua sản phẩm hay dịch vụ từ chúng tôi, điền vào bảng điều tra, hay đưa ra lời nhận xét hay yêu cầu. Những loại thông tin chúng tôi có thể thu thập trực tiếp từ quý khách bao gồm:
o tên của quý khách
o địa chỉ
o địa chỉ email
o tên đăng nhập
o số điện thoại
o tuổi
o nội dung do người dùng khởi tạo, các bài đăng và các nội dung khác quý khách nộp cho các Trang Web https://phukienanthanh.com 
o bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà quý khách tự nguyện cung cấp cho chúng tôi
Thông tin chúng tôi tự động thu thập khi quý khách sử dụng các Trang Web  https://phukienanthanh.com 
Chúng tôi sử dụng cookies và các công cụ khác (chẳng hạn như công cụ phân tích web và thẻ điểm ảnh) để tự động thu thập thông tin về quý khách khi quý khách sử dụng các Trang Web https://phukienanthanh.com, tùy theo các điều khoản của Chính Sách về Quyền Riêng Tư này và các luật và quy định bảo vệ dữ liệu áp dụng. Những loại thông tin chúng tôi có thể thu thập tự động bao gồm:
o thông tin về kiểu bộ trình duyệt quý khách sử dụng
o chi tiết về các trang web mà quý khách đã xem
o địa chỉ IP của quý khách
o các siêu liên kết mà quý khách đã nhấp vào
o tên người dùng, hình đại diện, giới tính, mạng của quý khách và bất kỳ thông tin nào khác mà quý khách chọn để chia sẻ khi dùng các Trang Web Bên Thứ Ba (chẳng hạn khi quý khách dùng chức năng “Like” (thích) trên Facebook hay chức năng +1 trên Google+)
o Các trang web quý khách đã ghé thăm trước khi truy cập vào Trang Web https://phukienanthanh.com 
Hầu hết các bộ trình duyệt internet được thiết lập ban đầu đều chấp nhận cookies. Quý khách có thể thay đổi thiết lập để chặn các cookies hoặc cảnh báo quý khách khi các cookies được gửi tới thiết bị của quý khách. Nếu quý khách tắt cookies, điều này sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của quý khách trên các Trang Web https://phukienanthanh.com 
 
 
Trân Trọng Cảm Ơn