SH 2017-2019 (125-150i)

Phụ kiện, đồ chơi xe SH 2017-2019 chuẩn, đẹp như zin. Trang trí và bảo vệ xe máy SH 125-150i.