Exciter 150 (2019)

Chiến mã của bạn sẽ trông "NGẦU", MẠNH MẼ, CÁ TÍNH và đầy uy lực với phụ kiện, đồ chơi cho xe EXCITER 150 (2019).